โปรโมชั่นจัดฟันโลหะรัดยาง

ชาวลำปางเฮ! 😁 🦷 จัดฟันโลหะรัดยาง เพียง 55,000.-
พร้อมออกแบบการแบ่งชำระได้

*เงื่อนไข
☑️ ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. – 30 ก.ย. 65
☑️ เฉพาะสาขาลำปาง เท่านั้น

Other news

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 4

News & Activities

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 3

News & Activities

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 2

News & Activities

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 1

News & Activities

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 4

News & Activities

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 3

News & Activities

Contact us for treatment information or directions