LDC Dental สาขาอุบล เข้าร่วมออกบูธภายในงานบ้านแฟร์ 2017

LDC Dental สาขาอุบล

เข้าร่วมออกบูธภายในงานบ้านแฟร์ 2017
ซึ่งจัดขึ้นภายในศูนย์เซ็นทรัลพลาซาอุบลฯ

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

โดยมีคุณสมชาติ พงคพนาไกร
ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เป็นประธานเปิดงาน
ซึ่งในงานทางแอลดีซีสาขาอุบลฯ

ได้นำสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ
พร้อมให้คำปรึกษาและเสนอแพคเกจทำทันตกรรมแก่ลูกค้าที่อยู่ภายในงาน

ข่าวอื่นๆ

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 4

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 3

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 2

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 1

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 4

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 3

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง

Optimized by Optimole