พบกับบูธ[L12] LDC ในโซน Beauty and Makeover ในงาน ACIEC 2017