เปิดจองคิวตรวจคัดกรอง Covid-19 (Antigen Test)

วันที่ 4 ส.ค. 64 เปิดลงทะเบียนตรวจ Covid-19

บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

👉Swab จมูกโดยทีมแพทย์
👉รับใบรับรองการตรวจ
👉รับผลตรวจทางออนไลน์
👉ตรวจและแปลผลโดยแพทย์

📌นัดหมายล่วงหน้า
0944258800
029700411

ลงทะเบียนเพื่อนัดเวลาตรวจ

🚩 สถานที่ให้บริการ
LDC Esthetics สะพานใหม่ (https://goo.gl/maps/9cS4pSa9iEf2dSN17)
อยู่ระหว่างซ.พหลโยธิน 57-59 ติดปั๊มเชลล์
BTS สถานีพหลโยธิน 59 ประตู 1

ข่าวอื่นๆ

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 4

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 3

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 2

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 1

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 4

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 3

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง

Optimized by Optimole