โปรโมชั่นฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom!

ขาวแบบรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ👍
🦷ราคาเริ่มต้นเพียง 9,000 หรือ 12,000 พร้อมชุดฟอก Take Home 1 ชุด


*วันนี้-30 มิ.ย. 65


#LDCDental #Phillipszoom

ข่าวอื่นๆ

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 4

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 3

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 2

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 1

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 4

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 3

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง