ตำแหน่ง

ผู้จัดการสาขา

Job Description

 1. ดูแลงานด้านการบริการ และสร้างความสัมพันธ์ตามกลยุทธ์แก่ผู้รับริการ
 2. ควบคุม ดูแลปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
 3. ประสานงานกับทันตแพทย์หรือหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้การบริการ
 4. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใน ตามกรอบนโยบายของบริษัท

Responsibility

 • วางแผนการตลาด
 • สร้างฐานลูกค้าใหม่
 • รักษาฐานลูกค้าเก่า
 • สร้างยอดขายตามที่บริษัทกำหนด

Benefits

 • ค่า Incentive
 • ค่าทักษะ
 • เบี้ยขยัน
 • รางวัลคนขยัน
 • วันหยุดวันเกิด
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการทันตกรรม
 • สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สวัสดิการสินเชื่อส่วนบุคคล
 • เงินก้นถุง
 • เงินของขวัญการมีบุตร
 • เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนประกันสังคม
 • สิทธิการลาต่างๆ
 • วันหยุดประเพณี 13 วัน/ปี

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 28 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 5-6 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านทันตกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์งานการตลาด/งานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใจรักด้านการบริการ
 • มีความกระตือรือร้น
Job Form (Dentists) -- TH

ผู้จัดการสาขา