ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

Job Description

 1. ต้อนรับ ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลการบริการตรวจรักษา พร้อมทั้งดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
  และผู้มาติดต่อ
 2. รับ เลื่อน ยกเลิกการนัดของผู้ใช้บริการ รวมถึงการออกตรวจของทันตแพทย์
 3. ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ จัดทำ ค้นหา เดินบัตร และจัดเก็บบัตร รวมถึงฟิล์ม X-ray
 4. ประสานงานการรับส่งงาน LAB
 5. ดูแลจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน
 6. รับผิดชอบเรื่องบัตรสมาชิก
 7. รับผิดชอบงาน Home Call และ Recall

Responsibility

ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลการบริการตรวจรักษา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Benefits

 • ค่า Incentive
 • ค่าทักษะ
 • เบี้ยขยัน
 • รางวัลคนขยัน
 • วันหยุดวันเกิด
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการทันตกรรม
 • สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สวัสดิการสินเชื่อส่วนบุคคล
 • เงินก้นถุง
 • เงินของขวัญการมีบุตร
 • เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนประกันสังคม
 • สิทธิการลาต่างๆ
 • วันหยุดประเพณี 13 วัน/ปี

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • เวลาทำงาน : ทำงาน 6 วัน หยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใจรักด้านการบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีความสะอาดเรียบร้อย
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
Job Form (Dentists) -- TH

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ