เครื่องมือในช่องปากช่วยรักษานอนกรนและหยุดหายใจได้อย่างไร ?