รู้หรือไม่ ? การพบหมอฟันเป็นประจำ ช่วยให้ตรวจพบโรคสมองเสื่อมขั้นแรกได้