รู้หรือไม่ ? ผู้ชายวัยกลางคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือกสูงกว่า