LDC Dental @ SEA Forum 2022

LDC ได้รับรางวัล 💎Invisalign Diamond Provider Award 6 ปีซ้อน จัดฟันใส Invisalign ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูแล👍

ขอขอบคุณ ทพญ.ประภาพร ฉันทวศินกุล (อ.หมอนุ่น) ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับโล่รางวัล เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ณ Four Season Hotel 😊

ข่าวอื่นๆ

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 4

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 3

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 2

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day พ.ค. Week 1

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 4

ข่าวสารและกิจกรรม

LDC Invisalign Scan Day เม.ย. Week 3

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง