ตำแหน่ง

ทันตแพทย์

LDC กำลังมองหาทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และทันตแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ LDC เพื่อรองรับการดูแลลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

ยินดีต้อนรับทันตแพทย์ที่จบการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ

โดยทุกท่านต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องจากทันตแพทยสภาเพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

รับทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์เฉพาะทาง เอกสารการสมัครทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • คุณหมอใจดี มี High Touch
  • ใบอนุญาตที่ถูกต้องจากทันตแพทย์สภาเพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศไทย
  • ทันตแพทย์ทั่วไป (GP) มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางจะต้องมีเอกสารวุฒิบัตรหรือ ประกาศณียบัตร
  • ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ

สวัสดิการ

  • เครื่องมือ อุปกรณ์สะอาด ได้มาตรฐาน และเป็นระบบ
  • ผู้ช่วยทันตแพทย์ได้รับการฝึกอบรมและเป็นมืออาชีพ
  • เงินประกัน
  • ห้องพักแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น เครื่องดื่ม ชา กาแฟ และที่จอดรถ
Job Form (Dentists) -- TH

ทันตแพทย์