ตำแหน่ง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

Job Description

ช่วยงานข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการตรวจรักษาและบำบัดทางทันตกรรมแก่ผู้ใช้บริการ

Responsibility

ช่วยงานข้างเก้าอี้ทันตแพทย์

Benefits

 • ค่า Incentive
 • ค่าทักษะ
 • เบี้ยขยัน
 • รางวัลคนขยัน
 • วันหยุดวันเกิด
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการทันตกรรม
 • สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สวัสดิการสินเชื่อส่วนบุคคล
 • เงินก้นถุง
 • เงินของขวัญการมีบุตร
 • เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนประกันสังคม
 • สิทธิการลาต่างๆ
 • วันหยุดประเพณี 13 วัน/ปี

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 18-40 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ช่วยงานข้างเก้าอี้คุณหมอ 1 ปีขึ้นไป
 • เวลาทำงาน : ทำงาน 6 วัน หยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์
Job Form (Dentists) -- TH

ผู้ช่วยทันตแพทย์