คราบหินปูนในช่องปาก อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็ก