ทพญ.หทัยกาญจน์ อภิญญาอุปถัมภ์

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ปี 2555 : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2558 : ประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยว, มหาวิทยาลัยมหิดล

ว่ายน้ำ

Dentist Appointment Schedule

Remark : The timings may change. Please contact the branch to inquire about information and directly make appointments.

Optimized by Optimole