บริการฟันปลอมชนิดติดแน่น

ฟันปลอมชนิดติดแน่น

(Fixed Denture)

คือ เป็นฟันปลอมถาวรที่ยึดแน่นในช่องปากโดยอาศัยฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียง กับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม ฟันปลอมชนิดนี้ผู้ที่ใส่ไม่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาด ภายนอกช่องปากได้ แบ่งได้ดังนี้ เดือยฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน

  • ฟันปลอมติดแน่นจะมีลักษณะ และขนาดเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมถอดได้ จึงทำให้เรารู้สึกสบายกว่า ไม่มีส่วนของเหงือกปลอม หรือตะขอที่เกะกะ และการใช้งาน ประสิทธิภาพดี แข็งแรง
  • สวยงาม ขั้นตอนการทำฟันปลอมชนิดติดแน่นและระยะโดยประมาณในการรักษา อาจจะใช้เวลามาพบทันตแพทย์ประมาณ 1-3 ครั้งโดยประมาณ แต่ละครั้งอาจจะห่างกันประมาณ 7 วันหรือตามทันตแพทย์นัด
  • ให้ทำความสะอาดใต้ฟันปลอมด้วยเครื่องมือร้อยไหมขัดฟัน (Floss threader) ร่วมกับไหมขัดฟัน ซึ่งทันตแพทย์จะแนะนำถึงวิธีการให้คุณสามารถดูแลทำความสะอาดฟันและช่องปากได้ด้วยตนเอง
  • เข้ารับการตรวจเช็คจากทันตแพทย์ตามนัด

เริ่มที่ 11,000 บาท ต่อ ยูนิตหรือต่อซี่ แตกต่างกับประเภทวัสดุที่ลูกค้าเลือก

ทันตแพทย์ โรคเหงือกปริทันต์

ผศ.ทพ.ดร. เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร (หมอม่ำ)
ทันตแพทย์รากเทียม, ทันตแพทย์ใส่ฟันทดแทน, ทันตแพทย์บดเคี้ยว
ทพญ.จารีย์รัตน์ ณ วงศ์ (หมอเพียว)
ทันตแพทย์รากเทียม, ทันตแพทย์ใส่ฟันทดแทน

ใบรับประกัน

ครอบฟัน / สะพานฟัน

ระยะเวลา 3 ปี

รับประกันภายใน 3 ปี นับจากวันใส่งานแบบยึดถาวร : เปลี่ยนครอบฟัน สะพานฟัน หรือซ่อมแซมผิวเคลือบฟันเซรามิกใหม่ ด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานสากล ระดับโรงพยาบาล

ที่ LDC Dental เรามุ่งมั่นและใส่ใจ ในการให้บริการ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ โลเคชั่นที่สะดวกสบายและครอบคลุม เครื่องมือที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการรักษาใหม่ล่าสุด “คุณจึงมั่นใจได้ว่า…คุณจะได้รับการรักษาและบริการ จาก LDC Dental บนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา”