บริการฟอกฟันขาว

ฟอกฟันขาว

(Teeth Whitening)

คือ การทำให้ฟันที่มีสีคล้ำ ดูขาวขึ้น ฟันที่เปลี่ยนสี เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุจากภายนอกตัวฟัน (E xtrinsic) เช่น สีจากอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ เป็นต้น และ สาเหตุจากภายใน ตัวฟัน(Intrinsic) เช่น การสะสมสารมีสีข้างในเนื้อฟันขณะสร้างฟัน หรือในกรณีฟันตาย เป็นต้น ดังนั้น การฟอกสีฟันจึงมีด้วยกันหลายวิธี ขึ้นอยู่กับต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีนั้นๆ
แบ่งออกเป็น 5 วิธีดังนี้

 

1. In-office Power Bleaching การฟอกสีฟันที่ทำให้โดยทันตแพทย์ในคลินิก โดยใช้สารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูง อาจมีการใช้วิธีและเครื่องมือต่างๆ ร่วมด้วย
2. At-home Bleaching การฟอกสีฟันที่ให้นำกลับไปทำเองที่บ้านภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์จะพิมพ์ปากเพื่อเตรียมถาดฟอกสีฟันให้ จากนั้นจะทำการจ่ายน้ำยาฟอกสีฟันให้นำกลับไปใส่เวลานอน
3. In-office assisted Bleaching เป็นการฟอกสีฟันที่ทำร่วมกันระหว่าง ข้อ 1 กับข้อ 2 โดยทำในกรณีที่สีเริ่มต้นของฟันเข้มมาก โดยจะทำที่คลินิกก่อน จากนั้นให้กลับไปทำต่อเองที่บ้าน
4. Over-the-counter Bleaching การฟอกสีฟันที่สามารถทำเอง ไม่จำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้าผลิตภัณฑ์ยาและความงามต่างๆ
5. Internal Bleaching เป็นการฟอกสีฟันในฟันที่เปลี่ยนสีเนื่องจากฟันตาย ซึ่งมักมีการเปลี่ยนสีของฟันเฉพาะซี่ ไม่ได้เปลี่ยนสีทั้งปาก

ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ฟันขาว น่ามอง มีหลากหลายทางเลือกมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำที่คลินิก

เพียงอย่างเดียว ราคาไม่แพง ช่วยผู้ที่มีฟันเหลือง กลับมาขาว น่ามอง

  1. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่อง ดื่มที่มีสีดำคล้ำ หรือมีสีเข้มจัด ทั้งนี้ยังรวมไปถึง การงดสูบบุหรี่ เป็นเวลาอย่างน้อย 1อาทิตย์ แนะนำให้ใช้หลอดในการดื่มเครื่องดื่มที่มีสีดำ  หรือสีจัดแทน
  2. ฝึกฝนการทำความสะอาดช่องปากให้ดีอยู่ เสมอ ทั้งการแปรงฟันที่ถูกวิธีการใช้ไหมขัดฟันหลังการรับประทานอาหารและก่อนนอน
  3. หมั่นพบแพทย์หลังการฟอกสีฟันเมื่อฟันเริ่มมีการเปลี่ยนสี  ทั้งนี้เพื่อให้ความขาวคงอยู่กับเราไปอีกนานโดยทั่วไปแล้วอาการเสียวฟันจะหายไปในช่วง ระยะเวลา 1-2 วัน แต่ในบางกรณีอาการเสียวฟัน ที่เกิดขึ้นอาจนานถึง 1 เดือน ในกรณีนี้คุณหมอจะ แนะนำให้ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนประกอบของ โพแทสเซียมไนเตรต เพื่อลดอาการเสียวฟัน
  4. แต่ในบางกรณีอาการเสียวฟัน ที่เกิดขึ้นอาจนานถึง 1เดือน ในกรณีนี้คุณหมอจะ แนะนำให้ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนประกอบของ โพแทสเซียมไนเตรต เพื่อลดอาการเสียวฟัน

ค่าใช้จ่ายในการฟอกสีฟันจะแตกต่างกันไปตามชนิดเครื่องมือและยี่ห้อของเครื่องฟอกสีฟัน ที่ LDC มีนโยบายที่จะให้ ราคาเป็นมาตรฐาน ไม่มีการเก็บเงินนอกเหนือจากที่ระบุ และ ไม่มีการชาร์จคนไข้เพิ่มในกรณี ที่คนไข้ชำระเป็นบัตรเครดิต การชำระค่าบริการ สามารถชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

ทันตแพทย์ เพื่อความงาม

ทพญ.ศิริกาญจน์ ทองมีอาคม (หมอมีมี่)
ทันตแพทย์รากเทียม, ทันตแพทย์เพื่อความงาม

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานสากล ระดับโรงพยาบาล

ที่ LDC Dental เรามุ่งมั่นและใส่ใจ ในการให้บริการ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ โลเคชั่นที่สะดวกสบายและครอบคลุม เครื่องมือที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการรักษาใหม่ล่าสุด “คุณจึงมั่นใจได้ว่า…คุณจะได้รับการรักษาและบริการ จาก LDC Dental บนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา”

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หรือสอบถามเส้นทาง